, funkcje składniowe czasownika 

funkcje składniowe czasownika

Empiryczny ontologicznie gnostyk

Temat: "Nie wystarczy znać literki"
Artur napisał(a): | | Strutyński (w 1998 roku) klasyfikuje to jako czasownik niefleksyjny | A czy czasownik niefleksyjny jest czasownikiem? | Tak. A co to jest czasownik? Wg Strutyńskiego: "  _Czasownik_ obejmuje klasę leksemów o prymarnej funkcji składniowej orzeczenia, oznaczających procesy (tj. czynności i stany) i odmieniających się przezczasy, osoby oraz liczby.         Sekundarnie czas. może pełnić funkcje składniowe: ... formy nieodmienne czas. (pisząc, przeczytawszy, widać słychać, zrobiono, ukryto, oraz tzw. czasowniki niefleksyjne (TRZEBA, WOLNO, MOŻNA, NIEPODOBNA, WIADOMO, RAD, KONTENT, WART, CIEKAW, GODZIEN, GOTÓW, ZDRÓW). [...]         Pod względem znaczeniowym czasowniki dzielą się na czynnościowe stanowe oraz na przechodnie i nieprzechodnie. Wyróżnia się też czasowniki kauzatywne. [...] " Przepraszam, że tak z grubej rury od razu definicją:)
Źródło: topranking.pl/1522/nie,wystarczy,znac,literki.phpTemat: "Nie wystarczy znać literki"
Cześć wszystkim Dnia 2005-06-11 23:58, Użytkownik Krzysztof "Sir-Torpeda" Tomicz napisał: [...] | A co to jest czasownik? Wg Strutyńskiego: "    _Czasownik_ obejmuje klasę leksemów o prymarnej funkcji składniowej orzeczenia, oznaczających procesy (tj. czynności i stany) i odmieniających się przezczasy, osoby oraz liczby.     Sekundarnie czas. może pełnić funkcje składniowe: a) podmiotu (*Pływać* jest przyjemnie), b) przydawki (Ogień *płonący* w kominku), c) dopełnienia (Lubię *pływać*), d) okolicznika (Idę *kupić* chleb).     Wyjątki od tej reguły stanowią: [...] c) formy nieodmienne czas. (pisząc, przeczytawszy, widać słychać, zrobiono, ukryto, oraz tzw. czasowniki niefleksyjne...
Źródło: topranking.pl/1522/nie,wystarczy,znac,literki.php


Temat: Ale ze mnie debil
"nie poszliśmy". Podobnie podmiotem może być rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik czy wyrażenie przyimkowe. Dla analizy gramatycznej nie ma znaczenia, jakie to są części mowy, tylko jaką funkcję pełnią w zdaniu...
Źródło: topranking.pl/1522/ale,ze,mnie,debil.php


Temat: Zdanie, częsci zdania. części mowy
Mon, 13 Jun 2005 23:03:01 +0200, na pl.hum.polszczyzna, Artur napisał(a): Czy do zdefinowania orzeczenia używa się pojęcia czasownika czy odwrotnie? Mówię o języku polskim. Niestety oba warianty na raz:) Orzeczenie to np. "konstytutywny człon zdania, wyrażony najczęściej czasownikiem w formie osobowej..." a czasownik to "leksem odmieniający się przez czasy (przeważnie także liczby i osoby), którego prymarną funkcją składniową jest pełnienie roli orzeczenia..."....
Źródło: topranking.pl/1522/93,zdanie,czesci,zdania,czesci,mowy.php


Temat: dwa pytania...
2. (No), otwieraj, otwieraj! 3. Nie otwieraj! 4. (Tylko) nie zachoruj! P2: Prosze wymienic WSZYSTKIE typy struktur skladniowych, w ktorych orzeczenie przybiera forme 3ciej osoby liczby pojedynczej rodzaju nijakiego. Podac po...
Źródło: topranking.pl/1523/97,dwa,pytania.php


Temat: można trzeba należy
Burza rozpętała się niesamowita, a Kurczak prosił tylko o zakwalifikowanie tych wyrazów do jakiejś części mowy. Spieszę zatem z pomocą. Te słowa to PREDYKATYWY, czyli wyrazy , których podstawową funkcją składniową podobnie jak czasowników jest funkcja orzeczenia. W przeciwieństwie do czasowników nie mają one jednak takich kategorii gramatycznych jak aspekt, strona i osoba. Kategoria czasu i trybu jest wyrażana tylko za pomocą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10102,77098730,77098730,mozna_trzeba_nalezy.html


Temat: Polski++++++
części mowy bierze się pod uwagę wszystkie trzy kryteria tj. semantyczne, składniowe i morfologiczne. Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), liczebnik (np. tyle) lub przysłówek (np. tam) i pełni ich funkcje w zdaniu. Podział zaimków ze względu na znaczenie: * osobowe (np. ja, ty, my, wy, oni, one) * zwrotne (np. się, siebie, sobie) * dzierżawcze (np. ... tworzenia form poszczególnych stron jest następująca: 1. odmieniony czasownik 2. odmieniony czasownik być, bywać, zostać lub zostawać + imiesłów przymiotnikowy bierny utworzony od czasownika 3. odmieniony czasownik + zaimek zwrotny się...
Źródło: topranking.pl/927/22,polski.php


Temat: Polski++++++
czy pragmatycznych). Najczęściej przy wyznaczaniu wykrzykników spośród innych części mowy bierze się pod uwagę wszystkie trzy kryteria tj. semantyczne, składniowe i morfologiczne. Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), liczebnik (np. tyle) lub przysłówek (np. tam) i pełni ich funkcje w zdaniu. Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje. Zaimek wskazuje osoby, przedmioty, cechy itd. bez dokładnego ich nazywania Strona - kategoria gramatyczna właściwa czasownikowi, wyrażająca stosunek między czynnością oznaczaną przez ten czasownik a gramatycznym podmiotem i gramatycznym dopełnieniem. W języku polskim wyróżnia się trzy strony:...
Źródło: topranking.pl/927/22,polski.php


Temat: Osobliwości składni z czasownikami modalnymi
... zaniedbanie obowiązków: miał pobić, ale nie pobił? "Mieć" ma mieć jedno znaczenie? Pod adresem http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=31922 mamy: 5. <<w funkcji czasownika modalnego podającego w wątpliwość fakt, którego mówiący nie jest pewien; podobno,...
Źródło: topranking.pl/1522/osobliwosci,skladni,z,czasownikami,modalnymi.php


Temat: J.Polski-problem
rzeczywiście użyty został w takiej funkcji. Z drugiej strony w polszczyźnie starannej w takim samym kontekście trzeba zaimek opuścić. Druga sprawa: konstrukcja dopełniaczowa w zakresie związku rządu (czasownik rządzi konkretnym przypadkiem). Według "Nowego słownika poprawnej polszczyzny" czasownik "pytać" wymaga biernika (inaczej: rządzi biernikiem): "pytać matkę". Jednocześnie Słownik dopuszcza rząd dopełniaczowy (rekcję dopełniaczową): "pytać matki". Opatruje go jedynie kwalifikatorem "rzadki". Użycie takiej konstrukcji jest więc ograniczone, ale nie niepoprawne. b) Zabrakło dwa bochenki chleba. Tu akurat sprawa jest prosta: błąd - podobnie jak w przykładzie wyżej - polega na wyborze niewłaściwego wzorca składniowego. Jest to błąd składniowy, a dokładniej: błąd w zakresie związku rządu. Czasownik "zabraknąć" wymaga dopełniacza, a więc poprawnie będzie: "zabrakło dwóch bochenków". Z mechanizmem powstawania błędów nie jest do końca tak, jak ... większość czasowników w języku polskim ma rząd biernikowy. Jest to więc rodzaj wyrównania analogicznego (przykład mechanizmu rządzącego językiem, jakim jest tendencja do oszczędzania wysiłku). Nie rozstrzygniemy jednak, czy błąd powstał z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,11071398,11071398,J_Polski_problem.html


Temat: Moze to dziwne, ale...
afiksow -n, -en, -c (np. 'pranie', 'chodzenie', 'bicie'); zasady doboru afiksow jak w imieslowach biernych. (...) Rzeczowniki odslowne sa rodzaju nijakiego. W swej podstawowej funkcji czasownikow uzytych w skladniowej funkcji rzeczownika...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10102,4428522,4428522,Moze_to_dziwne_ale_.html


Temat: szukam mieszkania w Wąbrzeźnie
zdań prowadzi do zmiany sensu, np. zdania: John loves Mary i Mary loves John (podmiot zawsze przed czasownikiem, dopełnienie po nim). W polszczyźnie zmiana szyku w zdaniu Jan kocha Marię na Marię kocha Jan nie powoduje zmiany sensu, gdyż to nie szyk, ale końcówki fleksyjne pozwalają odróżnić funkcję składniową wyrazów (w obu zdaniach: Marię to dopełnienie, a Jan to podmiot). W językach niepozycyjnych (np. w języku pol.) gramatyczna funkcja szyku odgrywa rolę drugoplanową. W językach o szyku swobodnym pojawia się logiczna funkcja szyku, która polega na uwydatnianiu jakiegoś członu przez umieszczenie go na początku lub na końcu wypowiedzenia. Ze względu na logiczną funkcję szyku wyróżnia się szyk neutralny i szyk nacechowany. Do celów stylistycznych wykorzystywana jest stylistyczna funkcja szyku, która polega na świadomym odstępstwie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,453,25913911,25913911,szukam_mieszkania_w_Wabrzeznie.html


Temat: Lustracja "wykształciuchów": to upokorzenie
współczesnych słownikach polskich, Rogowska Marianna; - 1989: Metody analizy form fleksyjnych w słowniku leksemowym (na materiale czasowników polskich), Bańko Mirosław; - 1991: Czasowniki refleksiva tantum w "Słowniku języka polskiego" pod red. ... syntezy morfologicznej w języku polskim, Wołosz Robert; - 2000: Próba systematyzacji opisu par aspektowych we współczesnym języku polskim (dla potrzeb leksykograficznych), Piwowar Jolanta; - 2002: Składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych, Makarewicz Renata; - 2003: Współczesna norma ortograficzna a sposób jej realizacji w zreformowanej szkole (na przykładzie gimnazjum), Piper Danuta; - 2004: Funkcje składniowe przerywników w języku polskim, Śledź Anna; -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,61912540,61912540,Lustracja_wyksztalciuchow_to_upokorzenie.html


Temat: Polak plz
Dwie części zdania łączą się w pewną strukturę składniową zwaną związkiem składniowym. Związki składniowe możemy podzielić na współrzędne, gdzie oba wyrazy (części zdania) są względem siebie równorzędne oraz związki podrzędne, jedna ... W związku rządu wyraz nadrzędny „rządzi” przypadkiem wyrazu podrzędnego (np. słuchałem muzyki) W związek rządu łączą się najczęściej: czasownik i rzeczownik lub zaimek rzeczowny (np. czytam książkę, widziałem go) rzeczownik i ... się z nim zgadzać co do form gramatycznych. W związek przynależności łączą się: czasownik i przysłówek lub zaimek przysłowny (np. szedł powoli, szedł tamtędy) przymiotnik i przysłówek (np. bardzo dobry) przysłówek i inny przysłówek (np. dużo lepiej) Związek zgody: 1. łączy się w nim rzeczownik (podmiot) z czasownikiem (orzeczeniem) i rzeczownik z przymiotnikiem, liczebnikiem, zaimkiem, imiesłowem przymiotnikowym czynnym lub biernym oraz rzeczownikiem. ... np. pracowitych (D,l.mn.,) pszczół (D,l.mn.), c). tej samej liczbie, np. chłopcy (l.mn.) szli (l.mn.). Związek rządu: 1. czasownik łączy się z rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym (w funkcji dopełnienia), 2. rzeczownik łączy się z innym rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym; 3. wyraz nadrzędny decyduje o formie wyrazu podrzędnego. Związek przynależności: 1. zazwyczaj łączą się w nim: czasownik z przysłówkiem, zaimkiem przysłownym, imiesłowem przysłówkowym, wyrażeniem przyimkowym w funkcji okolicznika, drugim czasownikiem; 2. najczęściej wyraz podrzędny (określający) jest wyrazem nieodmiennym. Związek zgody: *Piotr śpi - rzeczownik i czasownik, *kolorowe zeszyty - przymiotnik i rzeczownik, *moich kwiatów - zaimek ... Związek rządu: *szukam butów (ten czasownik wymaga od rzeczownika formy dopełniacza), *widzę Karola (czasownik + rzeczownik w bierniku), *torebka cukierków (dwa rzeczowniki), *idę z bratem (czasownik z wyrażeniem przyimkowym). Związek przynależności: *biegnę szybko - czasownik i przysłówek, *przysiadł się tam - czasownik i zaimek przysłowny, *wszedł gwiżdżąc - czasownik i imiesłów przysłówkowy, *wracamy do domu - czasownik i wyrażenie przyimkowe, *przyszedłem podziękować - czasownik i czasownik.
Źródło: topranking.pl/911/polak,plz.php


Temat: radość na kartki
... teraz mam za swoje;)))) zamiast drżenia był strach, niepokój lecz nic mi nie leżało (oprócz podmiotu lirycznego, rzecz jasna), jeszcze pomyślę.. ostatnie trzy linijki Twojej wypowiedzi spełniły swoją funkcję nie zniechęciłeś...
Źródło: topranking.pl/1514/radosc,na,kartki.php


Temat: "Nie wystarczy znać literki"
Sun, 12 Jun 2005 18:32:37 +0200, na pl.hum.polszczyzna, Artur napisał(a): Krzysztof "Sir-Torpeda" Tomicz wrote: | A co to jest czasownik? Od czasu do czasu wałkujemy tu kwestię podziału części mowy. Problem ... obejmuje klasę leksemów o prymarnej funkcji składniowej | orzeczenia, czyli k. składniowe | oznaczających procesy (tj. czynności i stany) i czyli k. semantyczne | odmieniających się przezczasy, osoby oraz liczby. czyli k. fleksyjne. | Sekundarnie czas. może pełnić funkcje składniowe: a) podmiotu | (*Pływać* jest przyjemnie), b) przydawki (Ogień *płonący* w kominku), przyjęcie wariantu b) zależy od tego, czy uznamy imiesłów za formę czasownika (co wymaga włączenia do jednego leksemu form imiennych i koniugacyjnych) czy odczasownikową (a więc w wyniku derywacji otrzymujemy inny leksem o fleksji przymiotnikowej i mogący pełnić właściwe przymiotnikom funkcje ... _której_ reguły? | [...] c) formy nieodmienne czas. | (pisząc, przeczytawszy, widać słychać, zrobiono, ukryto, oraz tzw. | czasowniki niefleksyjne (TRZEBA, WOLNO, MOŻNA, NIEPODOBNA, WIADOMO, | RAD, KONTENT, WART, CIEKAW, GODZIEN, GOTÓW, ZDRÓW). | [...] | Pod względem znaczeniowym czasowniki dzielą się na czynnościowe | stanowe oraz na przechodnie i nieprzechodnie. Wyróżnia się też | czasowniki kauzatywne. i jeszcze dziesięć innych. A potem narzekanie, że czasownik nie spełnia niekompletnej definicji. Trochę dziwna ta definicja. Spróbujmy ją napisać inaczej: Leksem jest czasownikiem wtedy i tylko wtedy gdy jednocześnie: Otóż niekoniecznie jednocześnie. a) pełni w zdaniu funkcję orzeczenia, podmiotu, przydawki lub okolicznika; b) oznacza proces (t. czynność bądź stan); c) odmienia się przez czasy, osoby i liczby (koniuguje się). Hmm... Trzeba nie spełnia c. Spełnia w zakresie odmiany przez czas. Że nie odmienia się fleksyjnie? Regularne czasowniki też nie zawsze tak się odmieniają. Nikt chyba nie kwestionuje odmiany "pisał, pisze, będzie pisać". Trzecia forma też jest analityczna. Czas zaprzeszły też wymagał czasownika posiłkowego "pisał był". Nie spełnia chyba też b. Bo b) też nie przewiduje wszystkich możliwych opcji. Ani a? Jeśli przyjmiemy do wiadomości istnienie analitycznych orzeczeń modalnych i pominiemy warunek "gdy jednocześnie", to spełnia. Właściwie to "zimno" chyba jest w takim samym stopniu czasownikiem jak "trzeba". Nie jest. Scobin pisał, dlaczego. I druga sprawa: co to ża częsć...
Źródło: topranking.pl/1522/nie,wystarczy,znac,literki.php


Temat: O rządzie
... przykład różni się od tego ze SPP: "przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu <<tworzy przybliżone określenia miary, czasu, objętości itp.| : Płot ma około...
Źródło: topranking.pl/1522/o,rzadzie.php


Temat: Okresy warunkowe
jako jeden kompleks predykacyjny, czego nie da się stwierdzić bez wykraczania poza założenia przyjętego opisu składniowego (mam na myśli mój ulubiony opis:)). Może orientujesz się jeszcze, kiedy - historycznie patrząc - ... - pochodzi z czasownika 'być', a partykuła 'bodaj' - z całego zdania 'bóg daj'. Partykuły: tak, ta, to, ci - są z pochodzenia zaimkami". Dalej objaśnia ich funkcje, analogiczne do tych,...
Źródło: topranking.pl/1522/okresy,warunkowe.php


Temat: supinum, aoryst...
od siebie dopełnienia w dopełniaczu, nawet jeśli sam czasownik, którego formą było supinum, miał rząd biernikowy ("idę ryb łowić"). Formy supinum są w scs., w polszczyźnie zanikły w czasach przedpiśmiennych. Jeśli ... wyrazistość form fleksyjnych czasownika odmienianego w aoryście i imperfectum - formy 2. i 3. os. l. poj. w aoryście były identyczne, w dodatku jeśli temat bezokolicznika kończył się na -i- (mołwić...
Źródło: topranking.pl/1523/supinum,aoryst.php


Temat: zdolność współżycia czy zdolność do współżycia?
posiadać zdolność to być zdolnym - przymiotnik zdolny współżycie różni się od współżyć tylko funkcją składniową (pomijam tu róznice pragmatyczne, które dla tych rozważań są nieistotne) Popatrzmy jak używamy przymiotnika zdolny:...
Źródło: topranking.pl/1524/zdolnosc,wspolzycia,czy,zdolnosc,do.php


Temat: Vindozo!
troche gietkosci skladniowej, zeby jezyk nie przypominal kodu. Skladnia esperancka jest nb. bardzo podobna do polskiej (te same typy konstrukcji). To będzie w oderwaniu od Esperanta: Ja bym chciał jakoś tak,...
Źródło: topranking.pl/1480/vindozo.php


Temat: godzina poranna
... z archaicznymi regułami obowiązującymi w słowniku 2. Archaiczność wyrażenia jest funkcją wiedzy oceniającego (nie będę wyjaśniał tego skomplikowanego wyrażenia, bo ktoś się może poczuć urażony że go publicznie obrażam) Pozdrawiam ponuro...
Źródło: topranking.pl/1510/godzina,poranna.php


Temat: Pomóżcie Poloniści!
wypisanie poszczególnych części zdania z wypowiedzenia i określenie ich funkcji (na przykład: wznosiły się - orzeczenie czasownikowe; ja - podmiot gramatyczny...).. analiza składniowa: Hmm, będzie problem z wykresami... 1. Bo prócz ... __|  |   |__----<__        | (pod jakim warunkiem?) analiza gramatyczna i składniowa Gramatycznej nie chce mi się robić. :o) Trzeba by wypisać i określić wszystkie części mowy. Jeśli...
Źródło: topranking.pl/1522/pomozcie,polonisci.php